Підвіска-амулет «Перунниця» 2019

Підвіска-амулет «Перунниця» виготовлена у формі бойової сокири, належить до оберегів, які побутували на Русі в ХІ – поч. ХІІ ст. Знайдена на території Жорнівського городища (с. Жорнів, Дубенського району, Рівненської області) Богданом Прищепою у 2009 році.

Жорнівське городище має складну систему оборони, кілька укріплених площадок і є залишками потужної середньовічної фортеці. У зв’язку з тим, що руйнація городища продовжувалась (близько 50% площі городища вже знищено), у 1986–1987 рр. тут були проведені охоронні розкопки археологічною експедицією Рівненського обласного краєзнавчого музею, а в наступні роки проводилися обстеження пам’ятки [Прищепа Б. А., Чекурков В. С., Бондарчук О.А., Войтюк О. П., Позіховський О. Л., Ткач В. В.,, 2009]. У 2003, 2006 р. пам’ятку обстежили співробітники Рівненської філії охоронної археологічної служби [Прищепа та ін., Звіт за 2006 р., с.23–28]. В 2009 р. обстежив пам’ятку В.В. Ткач. На городищі продовжують добувати камінь, що призводить до руйнації культурного шару. В стінках кар’єру знайдено знахідки мідного, бронзового та раннього залізного віків, а також слов’яно-руського періоду. Особливий інтерес викликають уламки ліпного горщика культури типу Луки-Райковецької VІІІ–ІХ ст. інші вінця належали гончарним горщикам Х–ХІ ст.